READING & MEMORIZATION PLAN for 2018

WEEK 1 (Dec. 31 – Jan. 6)          Read: Matthew 1- 5                                  Memorize: Mt. 6:33; 7:1

WEEK 2 (Jan. 7-13)                     Read: Matthew 6-10                                 Memorize: Mt. 7:2-3

WEEK 3 (Jan. 14-20)                  Read: Matthew 11-15                               Memorize: Mt. 7:4-5

WEEK 4 (Jan. 21-27)                  Read: Matthew 16-20                               Memorize: Mt. 7:13-14

WEEK 5 (Jan. 28 – Feb. 3)         Read: Matthew 21-25                               Memorize: Mt. 22:36-37

WEEK 6 (Feb. 4-10)                    Read: Mt. 26-28; Mk. 1-2                          Memorize: Mt. 22:38-39

WEEK 7 (Feb. 11-17)                 Read: Mark 3-7                                           Memorize: Mt. 28:18-20

WEEK 8 (Feb. 18-24)                 Read: Mark 8-12                                         Memorize: Proverbs 3:5-6

WEEK 9 (Feb. 25 – Mar. 3)        Read: Mark 13 – Luke 1                            Memorize: Prov. 6:16-17

WEEK 10 (Mar. 4-10)                 Read: Luke 2-6                                           Memorize: Prov. 6:18-19

WEEK 11 (Mar. 11-17)               Read: Luke 7-11                                         Memorize: Luke 9:23

WEEK 12 (Mar. 18-24)               Read: Luke 12-16                                       Memorize: Isaiah 59:1-2

WEEK 13 (Mar. 25-31)               Read: Luke 17-21                                       Memorize: 2 Chron. 7:14

WEEK 14 (Apr. 1-7)                    Read: Lk. 22-24; John 1-2                          Memorize: John 3:3-5

WEEK 15 (Apr. 8-14)                 Read: John 3-7                                             Memorize: John 4:23-24

WEEK 16 (Apr. 15-21)               Read: John 8-12                                           Memorize: John 18:36

WEEK 17 (Apr. 22-28)               Read: John 13-17                                         Memorize: John 14:13-14

WEEK 18 (Apr. 29- May 5)       Read: John 18-21; Acts 1                             Memorize: John 20:30-31

WEEK 19 (May 6–12)                Read: Acts 2-6                                               Memorize: Acts 2:38

WEEK 20 (May 13-19)               Read: Acts 7-11                                            Memorize: 1 Kings 22:5; 1 Chron. 28:9

WEEK 21 (May 20-26)               Read: Acts 12-16                                          Memorize: Jeremiah 29:11; Proverbs 9:10

WEEK 22 (May 27 – June 2)     Read: Acts 17-21                                           Memorize: Acts 17:30; 20:7

 WEEK 23 (June 3-9)                  Read: Acts 22-26                                           Memorize: Acts 22:16; Psalm 37:4

WEEK 24 (June 10-16)              Read: Acts 27 – Rom. 3                                  Memorize: Romans 6:3-4

WEEK 25 (June 17-23)              Read: Romans 4-8                                         Memorize: Romans 8:28

WEEK 26 (June 24-30)              Read: Romans 9-13                                       Memorize: Rom. 10:9-10

WEEK 27 (July 1-7)                    Read: Rom. 14 – 1 Cor. 2                               Memorize: Rom. 13:8; 16:16

WEEK 28 (July 8-14)                  Read: 1 Corinthians 3:7                                 Memorize: 1 Cor. 6:19-20

WEEK 29 (July 15-21)                Read: 1 Corinthians 8-12                              Memorize: 1 Cor. 10:13

WEEK 30 (July 22-28)                Read: 1 Cor. 13 – 2 Cor. 1                              Memorize: 1 Cor. 16:2

WEEK 31 (July 29 – Aug. 4)       Read: 2 Corinthians 2-6                                  Memorize: 2 Cor. 5:21

WEEK 32 (Aug. 5-11)                Read: 2 Corinthians 7-11                                Memorize: James 1:14-15

WEEK 33 (Aug. 12-18)              Read: 2 Cor. 12 – Gal. 3                                   Memorize: Galatians 2:20

WEEK 34 (Aug. 19-25)              Read: Gal. 4 – Eph. 2                                        Memorize: Gal. 5:13-14

WEEK 35 (Aug. 26 – Sept. 1)    Read: Eph. 3 – Phil. 1                                        Memorize: Ephesians 5:19

WEEK 36 (Sept. 2-8)                 Read: Phil. 2 – Col. 2                                         Memorize: Col. 2:9-10

WEEK 37 (Sept. 9-15)               Read: Col. 3 – 1 Thess. 3                                  Memorize: Col. 3:2-3

WEEK 38 (Sept. 16-22)             Read: 1 Thess. 4 – 2 Thess. 3                          Memorize: Colossians 3:1

WEEK 39 (Sept. 23-29)             Read: 1 Timothy 1-5                                         Memorize: 1 Timothy 6:10; 2 Timothy 2:15

WEEK 40 (Sept. 30 – Oct. 6)    Read: 1 Tim.6 – 2 Tim. 4                                  Memorize: 2 Tim. 3:16-17

WEEK 41 (Oct. 7-13)                 Read: Titus 1-3; Philemon; Hebrews 1          Memorize: Titus 3:4-8

WEEK 42 (Oct. 14-20)               Read: Hebrews 2-6                                          Memorize: Heb. 4:12-13

WEEK 43 (Oct. 21-27)               Read: Hebrews 7-11                                        Memorize: Hebrews 10:24-25; 11:6

WEEK 44 (Oct. 28 – Nov. 3)      Read: Heb. 12 – James 3                                 Memorize: James 2:17-18

WEEK 45 (Nov. 4-10)                Read: James 4 – 1 Peter 3                               Memorize: 1 Peter 3:18, 21

WEEK 46 (Nov. 11-17)              Read: 1 Peter 4 – 2 Peter 3                             Memorize: 2 Peter 2:20-22

WEEK 47 (Nov. 18-24)              Read: 1 John 1-5                                               Memorize: 1 John 1:7, 9; 5:14

WEEK 48 (Nov. 25 – Dec. 1)     Read: 2 John; 3 John; Jude; Revelation 1-2   Memorize: Eccl. 12:13-14

WEEK 49 (Dec. 2-8)                   Read: Revelation 3-7                                        Memorize: Phil. 4:4-5

WEEK 50 (Dec. 9-15)                 Read: Revelation 8-12                                     Memorize: Phil. 4:6-7

WEEK 51 (Dec. 16-22)               Read: Revelation 13-17                                   Memorize: Hebrews 6:4-5

WEEK 52 (Dec. 23-29)               Read: Revelation 18-22                                   Memorize: Hebrews 6:6-8

Leave a Reply